Om oss / kontakt (about/contact)
Aktiviteter (Calender)
Hitta hit (find us)
Fridykningskurs (diving)
Yogaretreats (yoga)
Seglingskurs/hyr båt (boat)
Äventyr / paintball 2012
Permakulturkurs
Odling & Skogsvård

Djurhållning

Jakt och fiske

Råvaror och matlagning

Bygge
  Avslutade arrangemang/projekt
 
Facebook
 
Now
 
 
 Soon  
Future

Värme
Kaminer
Luftvärmepump
Vattenmantlad värme
Avlopp
Avlopp
Avloppsguiden
Biologiskt avlopp
El
Elkabel
Bygga
Bygga bastu
Jordkällare
Hobbithus PDF
Hobbithus/halmbale
Naturligt byggande
Allt om lerbruk PDF
Exp Halmhus

Gulliga hus
Bildsekvens Halmhus
Guide to strawbuilding
Skurupsborren
Bygga jordkällare
Jordskepp/earthship
Pool
Pellets
Kamininstallation
Lerbygge
Rocket stove
Lera
Kubbhus

Bygge

Verkstad (halvfärdig), Lada (tak klart), Garage(platta klar),Växthus (påbörjat), Hönshus (tillfälligt), Kompoststation (påtänkt), Poolhus (påtänkt), Bastu (påbörjat), Stuga/arbetsbostad (påbörjat), jordkällare (påbörjat).


New road.

Max from London barking. The need of barked trees are constant.

Grus (4 halvlass sprängsten, 8 lass grus)
Bärlager 0-18 Pris: 210/ton
Bärlager 0-40 Pris 190/ton
4-8 Singel - Gårdsplan, Dränering, Grunder 300kr /ton
8-12 Singel - Gårdsplan, Dräneing, Grunder 330kr/ton
16-25 Dekorsten 280kr /ton, 35-50 Dekorsten 210kr/ton
Kullersten. Från 320kr/ton till 850kr/ton, 0-2 Putsgrus. 430kr/ton
0-4 Gurs. 200kr, Stenmjöl (Plattläggning) 350kr/ton
13 ton 032 räcker till 80 meter väg

Robert Grävare trakto+släp 0703077490
Roberts körare 0703713675
Kurt grävare väg 0706827339
David hyrmaskin 2.8 ton0706879204
Dingle grus 05440380
Frölands krossen grus 0522670760
Tommy Harkullen 0702474247
Terje Grävare stora 800:- 0768077083
Gösta gräv son liten 0765904852
Plogare? 0702226737
Uddevalla energi 0522 696410

Lera som murbruk:
Lera, Vatten Sand 0-4 mm
Sågspån, halmflis, barr, vass
Kvistar som armering
Kar, Lerkvarn, El, Kärra, Skyfflar, spadar, murslev, stålkratta (långa glesa tänder).
Ved asp al barkad, Halmbalar
Hönsnät, juteväv

1 del lera
3 delar sand
1 del armering (fiber, halm etc)
1/2 del ko- eller hästgödsel


Holzer drainage

Shepshed and fence
Stones to upper camp

Avlopp
Torrt system tillsammans med markbädd eller infiltration för BDT-avloppsvattnet

Torrtoaletter använder inte spolvatten utan toalettavfallet (latrinen) samlas upp separat utan vattentillsats. Torrtoaletter använder inte spolvatten utan toalettavfallet (latrinen) samlas upp separat utan vattentillsats. Hushållets BDT-vatten kan då behandlas i en markbädd, infi ltrationsanläggning eller filterbädd. Storleken på dessa anläggningar är mindre än om allt avloppsvatten tillförs. Kärlet för latrin måste tömmas regelbundet och utrymmet där latrinen samlas kräver god ventilation. Latrinen kan antingen hygieniseras tillsammans med klosettvatten och sedan återföras Torrt system tillsammans med markbädd eller infi ltration för BDT-avloppsvattnet som växtnäring till jordbruket eller behandlas i ett reningsverk. Latrinen kan även komposteras i en godkänd kompost och t.ex. användas som gödning på den egna tomten.

Dränering Nedifrån sett:
1) fiberduk
2) 5cm makadam
3) Dräneringsrör under lägsta punkt.
4) 30 cm

Damm
Gräv 30 cm djupare än planerat djup
30 cm löst gräs
5cm gödsel
2mm bentonitlera
Pappsäck/tidningar tätt
20 cm sand/jord


En gångbro
Regntak

Lada

pool


Greenhousehroundwork


Bridge getting closer to finish.

Parkinglot for ten cars finished.


Firewood shed - 7-8 hour job

Windshed on seaviewmountain - pondliner roof and window to the sunset.


Workshed walled

Sheep + sheepshed: check